Apakah perbezaan antara orang Farisi dan Saduki?


Jawapan 1:

Perushim adalah orang-orang Yahudi yang setia dan berdedikasi kepada amalan undang-undang Yahudi seperti yang ditetapkan oleh perintah alkitabiah:

Kenali Dia dalam semua cara anda.

Tsadduqim adalah kumpulan jahat Yahudi kelas atas yang mahu mengasimilasikan cara-cara kafir Yunani, tetapi mereka berpura-pura menjadi orang yang benar dengan menyebut diri mereka TSADIQ [orang yang benar]. Matlamat sebenar mereka adalah untuk mengehadkan setiap aspek kepercayaan Yahudi ke jumlah paling minimum, dan dengan itu mereka sememangnya menentang Perushim yang ingin memanjangkan hukum Yahudi. Matlamat sebenar Tsadduqim adalah seperti orang Yunani dan Rom sebanyak mungkin.

Tsadduqim menangkap fikiran salah seorang raja Hashmoni bernama Alexander Yannai, dan dia memerintahkan pembunuhan para rabbi yang duduk di mahkamah Sanhedrin, supaya kekosongan itu dapat diisi dengan hakim Tsadduqi. Dia adalah seorang raja yang jahat, yang melangkahi batas-batas Taurat tentang para imam [Kohanim]. Raja-raja tidak boleh menjadi imam dalam agama Yahudi, dan para imam tidak boleh menjadi raja. Sentiasa peranan ini mesti tetap berasingan.


Jawapan 2:

Orang Farisi

Sekte agama Judaisme yang terkenal pada abad pertama C.E. Mereka bukan keturunan imam, tetapi mereka adalah pemerhati undang-undang yang ketat dalam detailnya, dan mereka meninggikan tradisi lisan ke tahap yang sama. (Mat 23:23) Mereka menentang pengaruh budaya Yunani, dan sebagai ulama dalam Undang-undang dan tradisi, mereka mempunyai kuasa besar atas rakyat. (Mt 23: 2-6) Ada pula ahli Sanhedrin. Mereka sering menentang Yesus mengenai pemeliharaan, tradisi, dan persatuan Sabat dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Ada yang menjadi orang Kristian, termasuk Saulus dari Tarsus.-Mat 9:11; 12:14; Mr 7: 5; Lu 6: 2; Ac 26: 5.

Saduki

Sekte agama Judaisme yang terdiri daripada golongan aristokrat dan imam kaya yang mempunyai kuasa besar dalam aktiviti di bait suci. Mereka menolak banyak tradisi lisan yang diperhatikan oleh orang Farisi dan juga kepercayaan Pharisaik lain. Mereka tidak percaya pada kebangkitan atau kewujudan malaikat. Mereka menentang Yesus.-Mat 16: 1; Ato 23: 8.


Jawapan 3:

Orang Farisi

Sekte agama Judaisme yang terkenal pada abad pertama C.E. Mereka bukan keturunan imam, tetapi mereka adalah pemerhati undang-undang yang ketat dalam detailnya, dan mereka meninggikan tradisi lisan ke tahap yang sama. (Mat 23:23) Mereka menentang pengaruh budaya Yunani, dan sebagai ulama dalam Undang-undang dan tradisi, mereka mempunyai kuasa besar atas rakyat. (Mt 23: 2-6) Ada pula ahli Sanhedrin. Mereka sering menentang Yesus mengenai pemeliharaan, tradisi, dan persatuan Sabat dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Ada yang menjadi orang Kristian, termasuk Saulus dari Tarsus.-Mat 9:11; 12:14; Mr 7: 5; Lu 6: 2; Ac 26: 5.

Saduki

Sekte agama Judaisme yang terdiri daripada golongan aristokrat dan imam kaya yang mempunyai kuasa besar dalam aktiviti di bait suci. Mereka menolak banyak tradisi lisan yang diperhatikan oleh orang Farisi dan juga kepercayaan Pharisaik lain. Mereka tidak percaya pada kebangkitan atau kewujudan malaikat. Mereka menentang Yesus.-Mat 16: 1; Ato 23: 8.


Jawapan 4:

Orang Farisi

Sekte agama Judaisme yang terkenal pada abad pertama C.E. Mereka bukan keturunan imam, tetapi mereka adalah pemerhati undang-undang yang ketat dalam detailnya, dan mereka meninggikan tradisi lisan ke tahap yang sama. (Mat 23:23) Mereka menentang pengaruh budaya Yunani, dan sebagai ulama dalam Undang-undang dan tradisi, mereka mempunyai kuasa besar atas rakyat. (Mt 23: 2-6) Ada pula ahli Sanhedrin. Mereka sering menentang Yesus mengenai pemeliharaan, tradisi, dan persatuan Sabat dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Ada yang menjadi orang Kristian, termasuk Saulus dari Tarsus.-Mat 9:11; 12:14; Mr 7: 5; Lu 6: 2; Ac 26: 5.

Saduki

Sekte agama Judaisme yang terdiri daripada golongan aristokrat dan imam kaya yang mempunyai kuasa besar dalam aktiviti di bait suci. Mereka menolak banyak tradisi lisan yang diperhatikan oleh orang Farisi dan juga kepercayaan Pharisaik lain. Mereka tidak percaya pada kebangkitan atau kewujudan malaikat. Mereka menentang Yesus.-Mat 16: 1; Ato 23: 8.