Apakah perbezaan antara 'transenden' dan 'supernatural'?


Jawapan 1:

Transenden adalah perkataan yang lebih relativasi. Terdapat pengalaman sesuatu yang melangkau seseorang atau sesuatu yang melampaui objek. Ia adalah relatif kepada orang atau objek itu. Dalam pandangan ini, Tuhan melampaui penciptaannya atau dalam meditasi mistis, seseorang itu melampaui perpaduan dengan sifat dan manusia dengan mengalami perpaduan yang 'lebih tinggi'.

Bercakap tentang sesuatu yang luar biasa adalah mengenai entiti yang berada di luar kemampuan kita untuk diterangkan oleh sains atau undang-undang alam. Contoh entiti sedemikian adalah neraka neraka, iblis dan malaikat serta badan astral.

Walau bagaimanapun, kita juga boleh mengatakan bahawa entiti ghaib adalah sifat transenden. Seperti badan astral adalah mengurus badan semulajadi dan Tuhan sebagai makhluk ghaib melampaui penciptaan dan makhluknya.