Apakah perbezaan antara mengukur jumlah cecair berwarna dan cecair tidak berwarna?


Jawapan 1:

Satu perbezaan yang perlu diingat adalah jika cecair dalam tiub seperti buret, ia akan menjadi lebih sukar untuk melihat bahagian bawah meniskus apabila cecair berwarna. Jilid buret biasanya diukur dengan membandingkan skala pada tiub ke kedudukan titik terendah permukaan cecair. Tetapi jika cecair mempunyai warna gelap, ia sering lebih mudah untuk melihat bahagian atas cecair. Jika volum ditentukan menggunakan kaedah yang sama secara konsisten dan kemudian ditolak, perubahan volum yang tepat dapat ditentukan.