Apakah perbezaan antara sambungan dan sambungkan?


Jawapan 1:

Perkara disambungkan apabila kita mempunyai satu perkara yang menyambung kepada satu, atau banyak perkara lain. Jadi, TV anda menyambung ke dinding, tetapi juga banyak rambut yang menyambung ke kepala anda. Sudah tentu, satu perkara boleh menyambung kepada satu perkara yang lain. Tetapi pada kedua-dua hujung sambungan, banyak perkara dapat dihubungkan dengan satu perkara itu juga.

Perkara saling berkaitan apabila banyak perkara menyambung kepada banyak perkara lain. Sebagai contoh, helaian web labah-labah saling berkaitan.

Perbezaan ini adalah tatabahasa. Saya boleh mengatakan "helai web labah-labah menyambung satu sama lain," tetapi ia adalah kekok dan boleh mempunyai lebih daripada satu makna yang tidak tepat.