Apakah perbezaan antara halaju sudut dan pecutan sudut?


Jawapan 1:

Apabila kita menghidupkan peminat elektrik, tidak lama lagi ia mengambil kelajuan.

Dalam beberapa saat ia berputar sedemikian rupa sehingga bilangan putaran sesaat adalah tetap Kami merasakan aliran udara halus juga.

Ini ialah kelajuan sudut (magnitud halaju sudut).

Tetapi ingat, apabila anda menghidupkan kipas, ia bermula dari semangat dan ia mengambil masa yang tertentu untuk mencapai kelajuan yang berterusan ini. Kelajuan meningkat seragam dari sifar.

Setiap kali bilangan putaran per unit semakin meningkat.

Itulah percepatan sudut.

Jika anda meningkatkan kelajuan dengan mengendalikan suis berputar, sekali lagi terdapat pecutan sudut sehingga mencapai kelajuan yang tetap.


Jawapan 2:

Ini dijawab untuk soalan yang berbeza. Seseorang telah menggabungkan jawapan ini dengan soalan lain sekarang.

Velocity sudut adalah kadar perubahan kedudukan sudut badan berputar mengenai pusat putarannya.

IfarigidbodyrotatesbyanangleofπradiansinTsecondsthenitsangularvelocityis(π/T)radianspersecond.If a rigid body rotates by an angle of π radians in T seconds then its angular velocity is (π/T) radians per second.

Percepatan Angluar ialah kadar perubahan halaju sudut.

Ifarigidbodysangularvelocityischangingfromw1tow2inTseconds,thenitsangularaccelerationis([math](w2w1)/T)[/math]radianspersecondsquared.If a rigid body's angular velocity is changing from w1 to w2 in T seconds , then it's angular acceleration is ([math](w2-w1)/T) [/math]radians per second squared.

Saya harap ia membantu anda.

Cheers.


Jawapan 3:

Halaju sudut adalah bilangan kali badan berputar setiap unit masa di sekeliling paksi putaran dalam arah arah jam ke arah dinamakan halaju sudut.

Putaran anti jam mengikut arah jam diambil sebagai arah positif badan dalam halaju sudut.

Dan arahan mengikut arah jam diambil sebagai arah negatif badan.

Percepatan sudut ialah perubahan halaju sudut badan per unit masa sekitar paksi putaran, dipanggil percepatan sudut.

Arus arah jam ke arah badan diambil sebagai arah positif pecutan dan arahan mengikut arah jam diambil sebagai arah negatif badan.

N.B.- kerana keduanya kuantiti vektor, maka kedua-dua ini mempunyai magnitud dan arah.

Contoh-putaran kipas apabila ia dihidupkan, putaran roda kereta apabila ia mula bergerak.