Jumlah dua nombor adalah 361 dan perbezaan antara dua nombor adalah 173. Apakah dua nombor ini?


Jawapan 1:

Biarkan kedua-dua nombor menjadi x dan y. Selaras dengan pernyataan jumlah kedua-dua nombor ini adalah 361

x + y = 361 ......... Pers. 1

Seperti pernyataan perbezaan kedua-dua nombor ini adalah 173. Oleh itu

x - y = 173 ....... ..Eq. 2

Pada pengiraan nilai x dari Pers. 2

xy = 173

x = 173 + y

Menggantikan nilai x dalam Pers. 1

x + y = 361

(173 + y) + y = 361

173 + y + y = 361

173 + 2y = 361

2y = 361-173

2y = 188

y = 188/2

y = 94

Sekarang masukkan nilai y dalam Pers. 1

x + y = 361

x + 94 = 361

x = 361-94

x = 267

Oleh itu, dua nombor adalah 267 dan 94

Jawab dua nombor adalah 267 dan 94

Sekarang semak kebenaran jawapan dengan meletakkan nilai dalam Pers. 1

x + y = 361

267 + 94 = 361

361 = 361

Bermakna jawapan adalah betul.