Adakah terdapat perbezaan antara kejuruteraan genetik dan teknologi DNA rekombinan?


Jawapan 1:

Apakah Kejuruteraan Genetik?

Kejuruteraan genetik adalah istilah luas yang digunakan untuk merujuk satu set teknik yang terlibat dalam manipulasi pembentukan genetik organisma. Kejuruteraan genetik dilakukan di bawah keadaan in vitro (di luar organisma hidup, di bawah persekitaran terkawal).

Gen dikodkan untuk protein dan prekursor protein lain yang penting untuk pertumbuhan dan pembangunan. Apabila saintis ingin mengkaji susunan gen, ungkapan, peraturan gen, dan sebagainya, mereka memperkenalkan gen tertentu kepada bakteria tuan rumah yang mampu mereplikasi gen yang dimasukkan dan membuat beberapa salinan gen yang dikehendaki menggunakan teknologi DNA rekombinan. Ia melibatkan memotong serpihan DNA spesifik, memperkenalkan mereka ke dalam organisma yang berbeza dan menyatakannya dalam organisma yang berubah. Komposisi genetik organisma diubah apabila DNA asing diperkenalkan. Oleh itu, ia dipanggil Kejuruteraan genetik (manipulasi genetik menggunakan teknik lanjutan). Apabila solek genetik organisma dimanipulasi, ciri-ciri organisma berubah. Ciri-ciri boleh dipertingkatkan atau diubah suai untuk menghasilkan perubahan organisma yang wajar.

Terdapat beberapa langkah utama yang terlibat dalam kejuruteraan genetik. Ini adalah pembelahan dan pemurnian DNA, pengeluaran DNA rekombinan (vektor rekombinan), transformasi DNA rekombinan ke dalam organisma tuan rumah, pendaraban tuan rumah (pengklonan) dan pemeriksaan untuk sel-sel yang diubah (fenotip yang betul).

Kejuruteraan genetik boleh digunakan untuk pelbagai organisma termasuk tumbuhan, haiwan dan mikroorganisma. Sebagai contoh, tumbuh-tumbuhan transgenik boleh dihasilkan dengan memperkenalkan ciri-ciri yang berguna seperti rintangan herbisida, toleransi kemarau, nilai pemakanan yang tinggi, cepat berkembang, rintangan serangga, toleransi menenggelamkan, dan sebagainya, menggunakan kejuruteraan genetik tumbuhan. Perkataan transgenik merujuk kepada organisma diubahsuai secara genetik. Pengeluaran tanaman transgenik dengan ciri-ciri yang lebih baik kini boleh dilaksanakan kerana kejuruteraan genetik. Haiwan transgenik juga boleh dihasilkan untuk pengeluaran farmaseutikal manusia seperti ditunjukkan dalam Rajah 01.

Apakah Teknologi DNA Rekombinan?

Teknologi DNA rekombinan adalah teknologi yang terlibat dalam penyediaan molekul DNA rekombinan yang menanggung DNA dua spesies (vektor dan DNA asing) dan pengklonan. Ini dicapai oleh enzim sekatan dan enzim DNA ligase. Endonucleases sekatan adalah enzim pemotongan DNA yang membantu pemisahan serpihan DNA yang berminat daripada organisma dan pembukaan vektor, terutamanya plasmid. Ligase DNA adalah enzim yang memudahkan penyatuan fragmen DNA yang dipisahkan dengan vektor terbuka untuk menghasilkan DNA rekombinan. Pembuatan DNA rekombinan (vektor yang terdiri daripada DNA asing) bergantung kepada vektor yang digunakan. Vektor terpilih harus mampu mereplikasi sendiri dengan segmen DNA yang kovalen melekat padanya, dalam sel hos yang sesuai. Ia juga harus mengandungi laman kloning yang sesuai dan penanda pilihan untuk pemeriksaan. Dalam teknologi DNA rekombinan, vektor yang biasa digunakan adalah plasmid bakteria dan bakteropian (virus yang menjangkiti bakteria).

Jika anda suka jawapan saya, ikuti saya.

Salam

rambut


Jawapan 2:

Kejuruteraan Genetik adalah kaedah yang mana genom organisma dimanipulasi oleh kaedah yang berbeza dalam bioteknologi.

Teknologi DNA rekombinan adalah kaedah dengan segmen DNA baru dibuat dengan bantuan enzim plasmid, sekatan enzim dan ligase yang membantu menggabungkan ketahanan penyakit, rintangan serangga dan produk gen yang lain yang berguna kepada masyarakat. Metabolit sekunder juga boleh dibuat dengan cara ini. Jadi kedua-duanya adalah perkara yang berbeza.