Bagaimana anda ingat perbezaan antara kation dan anion?


Jawapan 1:

Terdapat perbezaan sederhana dan penting antara kation dan anion. Kation adalah spesies yang membawa tuduhan positif ke atasnya atau ditangkap dengan kehilangan elctrion dengan bayaran positif. Sebaliknya Anion adalah spesies yang membawa muatan negatif dan dibentuk dengan menerima elektron daripada spesies lain. Juga kation umumnya lebih kecil daripada saiznya berbanding atom induk manakala anion lebih besar saiznya.