Bagaimanakah 'berehat' dan 'terus' berbeza di C?


Jawapan 1:

Kenyataan Cuti

Kenyataan rehat membolehkan program untuk melangkau sebahagian kod

  • Selalunya digunakan dalam gelung. Seperti namanya, ia hanya memecahkan gelung di sana hanya tanpa pergi ke lelaran

KENYATAAN PERUNDING

  • Ini satu lagi kenyataan melompat seperti rehat, bukan memaksa penamatan, ia memaksa lelaran seterusnya untuk berlaku.

Untuk kejelasan pada kenyataan lompat seperti terus dan pecah, anda boleh menonton pelajaran ini secara unakademik

Pernyataan Lompat | Menggantung Kod Pelaksanaan - Gelung | Aliran Kawalan Kelas XI | Memahami C / C ++ - Unacademy

Semoga ia membantu


Jawapan 2:

Perbezaan antara pemecahan dan penyataan berterusan dalam bahasa C adalah bahawa pemecah menyebabkan gelung terlampir terdalam akan dikeluarkan dengan serta-merta. Sedangkan, kenyataan berterusan menyebabkan lelaran berikutnya gelung melampirkan (untuk, semasa, atau dilakukan) untuk bermula. Kenyataan yang berterusan dalam sementara dan melakukan gelung mengambil kawalan ke ujian keadaan gelung dengan serta-merta, sedangkan dalam gelung untuk mengambil kawalan ke langkah kenaikan gelung.

Ex: pernyataan pecah

# termasuk 
int main ()
{
    int i, jumlah = 0;
    untuk (i = 1; i <= 10; ++ i)
    {
        jika (i% 2 == 0)
        {
            pecah;
        }
        jumlah + = i;
    }
    printf ("Sum =% d, i =% d", jumlah, i);
    kembali 0;
}

output di sini

Jumlah = 1, i = 2

Ex: meneruskan pernyataan

# termasuk 
int main ()
{
    int i, jumlah = 0;
    untuk (i = 1; i <= 10; ++ i)
    {
        jika (i% 2 == 0)
        {
            terus;
        }
        jumlah + = i;
    }
    printf ("Sum =% d, i =% d", jumlah, i);
    kembali 0;
}

output di sini

Jumlah = 25, i = 11

Jawapan 3:

Perbezaan antara pemecahan dan penyataan berterusan dalam bahasa C adalah bahawa pemecah menyebabkan gelung terlampir terdalam akan dikeluarkan dengan serta-merta. Sedangkan, kenyataan berterusan menyebabkan lelaran berikutnya gelung melampirkan (untuk, semasa, atau dilakukan) untuk bermula. Kenyataan yang berterusan dalam sementara dan melakukan gelung mengambil kawalan ke ujian keadaan gelung dengan serta-merta, sedangkan dalam gelung untuk mengambil kawalan ke langkah kenaikan gelung.

Ex: pernyataan pecah

# termasuk 
int main ()
{
    int i, jumlah = 0;
    untuk (i = 1; i <= 10; ++ i)
    {
        jika (i% 2 == 0)
        {
            pecah;
        }
        jumlah + = i;
    }
    printf ("Sum =% d, i =% d", jumlah, i);
    kembali 0;
}

output di sini

Jumlah = 1, i = 2

Ex: meneruskan pernyataan

# termasuk 
int main ()
{
    int i, jumlah = 0;
    untuk (i = 1; i <= 10; ++ i)
    {
        jika (i% 2 == 0)
        {
            terus;
        }
        jumlah + = i;
    }
    printf ("Sum =% d, i =% d", jumlah, i);
    kembali 0;
}

output di sini

Jumlah = 25, i = 11

Jawapan 4:

Perbezaan antara pemecahan dan penyataan berterusan dalam bahasa C adalah bahawa pemecah menyebabkan gelung terlampir terdalam akan dikeluarkan dengan serta-merta. Sedangkan, kenyataan berterusan menyebabkan lelaran berikutnya gelung melampirkan (untuk, semasa, atau dilakukan) untuk bermula. Kenyataan yang berterusan dalam sementara dan melakukan gelung mengambil kawalan ke ujian keadaan gelung dengan serta-merta, sedangkan dalam gelung untuk mengambil kawalan ke langkah kenaikan gelung.

Ex: pernyataan pecah

# termasuk 
int main ()
{
    int i, jumlah = 0;
    untuk (i = 1; i <= 10; ++ i)
    {
        jika (i% 2 == 0)
        {
            pecah;
        }
        jumlah + = i;
    }
    printf ("Sum =% d, i =% d", jumlah, i);
    kembali 0;
}

output di sini

Jumlah = 1, i = 2

Ex: meneruskan pernyataan

# termasuk 
int main ()
{
    int i, jumlah = 0;
    untuk (i = 1; i <= 10; ++ i)
    {
        jika (i% 2 == 0)
        {
            terus;
        }
        jumlah + = i;
    }
    printf ("Sum =% d, i =% d", jumlah, i);
    kembali 0;
}

output di sini

Jumlah = 25, i = 11