Bagaimana anda boleh menerangkan perbezaan antara jualan bersih dan keuntungan bersih?


Jawapan 1:

Jualan bersih (dalam penyata kewangan AS ini hanya dipanggil jualan) adalah garisan teratas dalam penyata pendapatan. Jualan bersih = semua jualan yang anda buat kurang pulangan dan elaun ganti rugi, dsb.)

Dari itu anda tolak kos untuk menghasilkan barangan atau perkhidmatan untuk mencapai keuntungan kasar atau pendapatan kasar

Daripada jumlah itu, anda menolak "bawah kos" seperti kejuruteraan, pemasaran, am dan pentadbiran.

Anda kemudiannya menolak susut nilai dan pelunasan untuk mencapai keuntungan operasi (sering dipanggil EBIT)

Dari keuntungan operasi tolak faedah dan cukai untuk mencapai Pendapatan Bersih (di UK dan beberapa negara Eropah yang kadang-kadang disebut keuntungan yang boleh diagihkan kepada para pemegang saham).

Perbezaan antara jualan bersih dan keuntungan bersih adalah semua perbelanjaan yang berkaitan dengan perniagaan.